Conversation 1

PhrasesPhrases related to the conversation
Hvad hedder du? What's your name? (What are you called?)
Jeg hedder John I'm John
Hvor kommer du fra? Where are you from?
Hvor bor du henne? Where do you live? (Where live you at?)
Hvor længe har du været i Danmark? How long have you been in Denmark?
Jeg har været i Danmark i to måneder I have been in Denmark for two months
Jeg kommer fra USA I'm from the USA
Jeg taler ikke dansk I don't speak Danish (I speak not Danish)
Jeg taler engelsk I speak English
Taler du engelsk? Do you speak English?
Hvad synes du om Danmark? What do you think of Denmark?
Er du faldet til i Danmark? Have you settled down in Denmark?
Er du gift? Are you married?
Har du børn? Do you have children? (Have you children?)