Pronunciation

Alphabet



About phonetic descriptions

D d

The hard d

at beginning of syllable

 
Danmark dan-mahk Denmark
at danse dan-sə to dance
en dato dei-toe a date
en datter daet-ə a daughter
moderne mɔ-dɛ:-nə modern
et kondom kɔn-doom a condom
en deodorant deo-də-ʁʌnt a deodorant
en idiot ee-dee-oot an idiot
       

The soft d [ð]

This sounds like an l, but it is closer to th in the, this and bathe.

between vowels

 
en gade gɛ:-ð a street
en kedel keeð-l a kettle
en knude knooð a knot
en kode kooð a code
en side seeð a page, side
et billede beel an image, picture
       

at end of syllable

 
altid ael-teeð always
et bad baeð a bath
et blad blaeð a leaf, magazine
blod blɔ-ð blood
blød bloo-ð soft
et brød bʁɔð a (loaf of) bread
en båd bɔð a boat
død deuð dead
et fad faeð a dish, barrel, vat, keg
fed feeð fat, cool
flad flaeð flat
en flod flooð a river
en fod fooð a foot
glad glaeð happy
en gud gooð a god
en hud hooð a skin
hvid veeð white
kød kooð meat
mad maeð food
ned neeð down
et råd ʁawð advice, council
et sted stəð a place
sød sooð sweet
ud ooð out
vred vʁɛð angry
våd vɔð wet
       

doubled (between vowels)

 
at hedde hee-ð to be called or named something
at sidde see-ð to sit
en edderkop ɛ-ðə-kɔp a spider
       

et at end of word (sounds like the soft d )

With past participles

 
afslappet ow-slʌp-əð relaxed
snavset sn-ow-səð dirty
presset pʁʌs-əð pressured
deprimeret dɛ-pʁee-meeə-əð depressed
forvirret fɔ-vee-əð confused
støvet stüw-əð dusty
udmærket ooð-mɛ:-gəð excellent
       
but: (word root already ends in soft d )  
rodet ʁooð-t untidy
skadet skaeð-ət injured
tosidet to-seeð-ət two-sided
usødet oo-sooð-ət unsweetened
vredet vʁɛð-ət twisted
hovedet hwəð-t the head
badet baeð-ət the bath
billedet beel-əð-t the image
bruddet bʁooð-t the breach
fadet faeð-ət the dish
hadet haeð-ət hate/the hate
helvedet hɛl-vəð-ət hell/the hell
kliddet kleeð-ət the bran
mødet mooð-ət the meeting
sædet sɛð-ət the seat
       
exceptions:  
gledet glɛð slipped
brødet bʁoð-ət the bread
rådet ʁɔð-ət the council
bladet blɛð-ət the leaf
helbredet hɛl-bʁɛð-ət health/the health
området om-ʁɔð-ət the area
stedet stɛð-ət the place
bageriet bae-ə-ʁee-əð the bakery
taget tei-əð the roof
hjertet yaah-dəð the heart
skabet skɛ:b-əð the cupboard
vandet van-əð the water
       

other words ending in et

 
noget noo-əð something
et andet aen-əð an other (neuter)
       

The silent d

before s

 
bevidst bə-veest conscious
et gidsel gees-əl a hostage
klodset klɔs-əð clumsy
Knudsen knoos-n (a surname)
at kradse kʁʌs-ə to scratch
et kryds kʁüs a cross, intersection
lakrids lʌ-kʁees liquorice
Mads maes (a man's name)
at ophidse ɔp-hees to excite, sweep up
plads plaes space, place
pludselig ploos-lee suddenly
at pudse poos to polish
sidst seest last, final
en spids spees a tip, point
en struds stʁoos an ostrich
tilfreds tə-fʁɛs satisfied
på trods af tʁɔss ae despite
       
but: (d at end of syllable)  
arbejdsløs aah-bides-luhs unemployed
at modstå mooð-staw to resist
et redskab ʁəð-skɛ:b a tool
udstyr ooð-stüə equipment
       

silent after l

 
Roskilde ʁɔs-kill-ə (a town near Copenhagen)
en alder ael an age
at falde fael to fall
at folde fɔl-ə to fold
fuld full full, drunk
guld gool gold
et held hɛl luck
et hold hɔl a team
en hylde hül a shelf
et indhold in-hɔl content
at kilde kill-ə to tickle
kold kɔl cold
en sild seel a herring
sjælden shɛl-n seldom
skrald skʁʌl garbage
en skulder skool a shoulder
skyld skül guilt, blame
at spilde speel to waste
en stald stael a stable
vild veel wild
voldelig vɔl-lee fierce, violent, powerful
       
but:  
en bold bɔl-t a ball
       
(beginning of syllable)  
gyldig gül-dee valid
skyldig skül-dee guilty
heldig hɛl-dee lucky
en soldat sɔl-daet a soldier
       

silent after n

 
en afstand ow-stʌn a distance
en and aen a duck
en anden aen-n second, other
Anders ʌn-əs (a man's name)
Andersen ʌn-əs-n (a surname)
at binde been to tie, bind
at blande blɛn-ə to mix
blind bleen blind
en bonde bɔn-ə a farmer
at brænde bʁʌn-ə to burn
en brønd bʁɔn a well
en bund boon a bottom
et bånd bɔn a tape, belt
end ɛn than
endnu ɛ-noo yet
fanden faen-n the devil
at finde feen to find
en fjende fyən-ə an enemy (cf. fiend)
at forsvinde fɔ-sveen to disappear
en grund gʁɔn a reason (cf. ground/grounds)
at handle haen-lə to trade
hende heen her
hinanden heen-naen-n each other
et hindbær heen-bɛ: a raspberry
en hund hoon a dog
en hånd hɔn a hand
ind in in, into
inden in-n before
indtil in-təl until
en kande kaen a jug
at kende kɛn-ə to know (be acquainted with)
en kind kin a cheek
en kunde koon a customer
en kvinde kveen a woman
et land lan a land
vand van water
ond ɔn evil, bad
       
but: (beginning of syllable)  
grundig gʁɔn-dee thorough
mindre meen-dʁə smaller, less
at vandre vʌn-dʁə to walk, hike
et vindue veen-doo a window
at ændre ɛn-dʁə to change (something)
       

silent after r

 
et bord boo a table
en gård gaw a farm
hård hard
en jord yaw-ə earth, soil
et mord moo-ə a murder
nord nɔ-ə north
et ord oo a word
       
but: (borrowed word)  
en nørd nuh-t a nerd (It might sound like there is an ə before the t , but it's just the glottal stop. This is quite common)
       
but: (beginning of syllable)  
en fordel faw-deel an advantage
fordi fɔ-dee because
færdig fɛ:-dee finished, done
lørdag luh-dʌ Saturday
en værdi vɛ:-dee a value
       

silent before t

 
godt gɔt good, well (neuter)
lidt leet a bit, a little
kendt kɛnt known, familiar
fedt feet fat, cool (neuter)
kridt kʁeet chalk
blandt blaent among